Letný futbalový turnaj

16.07.2011 09:00


Športová komisia obce Šúrovce organizuje dňa 16.07.2011 (sobota) od 09,00 hod letný futbalový turnaj.

Miesto konania: areál Základnej školy Šúrovce alebo futbalové ihrisko v Horných Zeleniciach (podľa počtu mužstiev)

Zápisné: 50 Eur/mužstvo (v cene je zahrnuté občerstvenie a cigánska pre 10 hráčov)

Späť