Tenis

História slovenského tenisu

22.12.2010 11:28

Zpracovala : Janka Langsfeldová, vysokoškolská studentka UJAK Praha

Vznik a vývoj tenisovej hry

Tenis je loptová hra pre dvoch (dvojhra) alebo štyroch (štvorhra) hráčov. Princíp hry spočíva v zahratí lopty tenisovou raketou cez sieť, aby ju súper nemohol zasiahnúť , alebo v súlade s pravidlami vrátiť späť. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie názvu tenis pochádza z francúzskeho slova „ teniz “ – berte, chytajte, tu máte. Tento názov údajne od Francúzov prebrali Angličania a písali ho ako „ tennis “ a takto pomenovali celú hru. Tenis je vo svete veľmi rozšírený a skutočnú explóziu prežíva v poslednom desaťročí, kedy vznikajú stovky nových dvorcov a rozmnožu jú sa rady tenistov o desaťtisíc e. Svetové športové štatistiky uvádzajú, že počet tenistov sa približuje už k sto miliónom a pestujú ho vo viac ako v sto zemiach. K jeho stálemu rozširovaniu prispieva aj skutočnosť, že na hru stačia dvaja hráči s možnosťou dokonalého pohybového vyžitia. Hráči tenisu sú, na rozdiel od iných športových hier, v neustálom styku s loptou. Tenisová sezóna je v porovnaní s inými športmi pomerne dlhá. Tenis možno hrať na otvorených dvorcoch od konca marca do konca novembra. Výhodou tenisu je i skutočnosť, že sa hrá v hygienicky vhodnom prostredí. Tenis vplýva aj na estetické cítenie, a to tak svojím pôsobiacim prostredím, ako aj prevažne bielym oblečením hráčov. Presné pravidlá hry, zabraňujú podvádzaniu a pomáhajú rozvíjať čestnosť, priamosť, bojovnosť, koncentráciu a pod. tým, že súperi sú pri hre oddelení sieťou, odpadá možnosť fyzických kolízií zapríčiňujúcich zranenia. Za posledné roky tenis dosiahol aj na Slovensku významný rozmach. Podľa štatistických údajov ho u nás pestuje vyše sto tisíc registrovaných a neregistrovaných hráčov. Tenis, podobne ako iné športy má svoje korene v minulosti. Vyvinul sa z loptových hier starého pôvodu. Už Homér vo svojich eposoch opisuje hru s raketami a loptičkami. V čínskej kronike z 1. storočia pred naším letopočtom sa píše o hre podobnej tenisu, ktorú nazývali „ tien-te-tse “. Úlohou hráčov bolo dostať loptičku cez nízku sieť na druhú stranu ihriska, ktoré bolo asi 23 metrov dlhé a 11 metrov široké. V starom Grécku sa hrala loptová hra nazývaná „ spharistiké “. Neskôr ju prevzali Rimania a nazývali ju „ trigon “. Princípy tejto hry boli podobné, ako mal neskôr tenis. Hráči udierali ťažkými pálkami lopty naplnené rastlinnými zrnami.

 

Vznik a vývoj tenisovej hry – ako športového odvetvia

Začiatok tenisovej hry ako športového odvetvia možno zhruba stanoviť na rok 1875, keď sa po prvý raz objavila hra nazvaná „ lawn – tennis “. Dvorec nadobudol pravouhlý tvar. Polia pre podanie boli vyznačené na oboch stranách siete a podávajúci hráč musel stáť za základnou čiarou a podávať uhlopriečne. Body sa počítali podľa vzoru „ real tennisu “, ktorý bol anglickou verziou „ jeu de paume “. Prvý anglický club , ktorý prevzal hru s týmito pravidlami, bol All England Club . Ich určitú reformu vykonal tajomník klubu Marshall , po ktorej sa prakticky už nemenili. Podľa týchto pravidiel sa odohrali 1. národné majstrovstvá Anglicka v roku 1877 vo Wimbledone . V roku 1883 bola tenisová sieť znížená zo 122 cm na súčasných 91 cm uprostred siete. Zaviedlo sa aj pravidlo, že ak sa lopta pri podaní dotkne siete a padne do správneho poľa pre podanie, podanie sa opakuje. Postupne s rozvojom a obľubou športového zápolenia húfne sa množili turnaje, ktoré sa rozrástli až do medzinárodných polôh. Okrem Wimbledonu sa už od roku 1900 začína datovať najpopulárnejšia súťaž družstiev – Davisov pohár ( Davis Cup). Takto sa tenis začal meniť na hodnotnú hru. Zdokonaľovalo sa herné náčinie a menilo sa poňatie hry. Neustále vznikali nové turnaje začalo sa tiež rozširovať súťaženie žien. Vo všetkých krajinách, v ktorých sa tenisový šport ujal, vznikali jednotlivé kluby a až neskôr tenisové zväzy a rôzne organizácie. Národné zväzy sa v roku 1913 zlúčili v medzinárodnú tenisovú organizáciu Federation International de Lawn Tennis (FILT), ktorá postupnou reorganizáciou prešla do súčasnej FIT. Určitou zvláštnosťou v tenisovom športe je skutočnosť, že tenisti nemajú oficiálne majstrovstvá sveta. Za úspech však možno považovať zaradenie tenisu ako olympijského športu. Svoju premiéru mal v roku 1988 v juhokórejskom Soule. Tým viac sú však príťažlivé medzinárodné majstrovstvá silných tenisových štátov a iné veľké turnaje.

 

Tenisoví priekopníci v ZŤS Martin

Školský dvor bývalej meštianky v Martine bol miestom, na ktorom sa z iniciatívy riaditeľa I. Boldiša začal hrať tenis. To bolo v roku 1902 a o osem rokov neskôr sa tenisti stretávali na dvorci bývalej Dulovskej záhrade pri stanici. V roku 1926 vybudovali dva pieskové dvorce v areáli futbalového ihriska ŠK Martin. To už dodal tenis punz organizovanosti a v 30. rokoch sa jeho prívrženci tešili z deviatich dvorcov v Martine. V priebehu druhej svetovej vojny však v rámci ďalšej výstavby mesta takmer všetky dvorce zlikvidovali. V  oddieli ŠK Martin však činnosť pokračovala v roku 1945 na troch dvorcoch pri Sokolovni. Po vzniku veľkého strojárskeho podniku sa v roku 1948 tenisový oddiel ŠK Martin vrátane celého športového areálu pri Sokolovni včlenili do novozaloženej telovýchovnej jednoty Spartak Martin. V roku 1963 pribudli tri nové dvorce s antukovým povrchom a v roku 1965 došlo k zmene názvu jednoty na TJ Strojárne Martin. Lepšie podmienky boli impulzom na širšie podchytenie tenisovej mládeže. Táto nadviazala na tradíciu reprezentovanú majsterkou Slovenska Zányiovou , Bazovským, bratmi Šrovinovcami , kpt. Musilom , Ing. Blumenscheinom .

Výučba tenisovej hry s hľadiska historického vývoja

Oproti iným športom ma veľa výhod, ktoré sú uvedené na začiatku. No treba však skonštatovať, že oproti iným športom má jednu veľkú nevýhodu. V čom spočíva táto nevýhoda? V tom, že osvojenie si techniky základných úderov, t.j. forhendu, bekhendu, volejov a podania si vyžaduje desiatky výcvikových hodín, čo sa približne rovná jednej ročnej letnej sezóne. A to sa týka iba jeho rekreačného pestovania. V prípade záujmu pestovať ho súťažne sa výcvikový čas, čiže tréning tenisových úderov, niekoľkonásobne predlžuje. Je to najmä preto, že budúci tenisový pretekár si musí dokonale osvojiť ďalšie údery zo základného technického repertoáru, a to smeš , lob , halfvolej a  stopbal . Keď rozoberáme ďalšie variácie uvedenej základnej úderovej osmičky súvisiace s rotovanými údermi vychádza ich počet z hľadiska vybavenia súťažného hráča 45. Samozrejme, na súťažné pôsobenie a jeho úspešnosť je ďalej potrebná výborná telesná kondícia, ako aj optimálne psychické predpoklady.

 

Najlepší tenisti za rok 2010 na Slovensku

Najlepšími tenistami Slovenska za rok 2010 sa stali D a niela Hantuchová a  Lukáš Lacko . Hantuchová v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu triumfovala už po siedmy raz a v počte titulov sa vyrovnala Karolovi Kučerovi s Dominikom Hrbatým. Lacko sa stal najlepším slovenským tenistom prvýkrát v kariére, na tróne vystriedal deblového špecialistu Michala Metriňáka .


Více zde: https://www.vaclavprokupek.cz/news/historia-slovenskeho-tenisu/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: