Výsledky

1. kolo

CSKA : Chelsea = 4 : 6

góly: Mitas 1, Formanko 1, Greč 1, Vančo 1, Brandis A. 2, Káňa 4

OŠK : Amylum = 14 : 3

góly: Jančovič 2, Zošák 5, Psota 1, Tiko 1, Krajčovič 1, Chlebík 4, Sloboda R. 1, Zavadan 2

Gunners : Liverpool = 0 : 32

góly: Hindák 11, Macúš 2, Vaško 8, Majerník 1, Gál 5, Pukanec 2, Delinčák 1, Čmarada 1, vlastný 1

Merenges : CFT = 11 : 4

góly: Bališ 2, Ondrejiček 2, Hanus 1, Sabo E. 3, Greguška 2, Božik 1, Sekely 1, Hochman 1, Jobek D. 1, Bartaloš 1

Inter : Shaolin Neapol = 14 : 1

góly: Gažovič 3, Martinkovič 3, Buchanec 5, Franko 1, Sabo M. 2, Adamiček 1

2. kolo

Amylum : Gunners = 4 : 5

góly: Diko 1, Malec 1, Sloboda R. 1, Kosnáč 1, Oravec 1, Vadrna 1, Ďuriš  S. 2, Ujhelyi 1

CFT : Inter = 4 : 6

góly: Olšinský Pe. 1, Hochman 2, Sekely 1, Buchanec 3, Jánoška 2, Sabo M. 1

CSKA : Shaolin Neapol = 6 : 2

góly: Halaška 1, Mitas 1, Vančo 1, Greč 1, Silný 2, Horvath 1, Macho 1

Liverpool : Merenges = 4 : 3

góly: Gál 1, Hindák 1, Majerník 1, Delinčák 1, Klačo R. 1, Sabo E. 1, Bališ 1

Chelsea : OŠK = 2 : 8

góly: Brandis A. 1, Barci 1, Chlebík 2, Tiko 1, Zošák 2, Dobrovocký 3

3. kolo

OŠK : CSKA = 7 : 5

góly: Chlebík 3, Zošák 3, Krajčovič 1, Greč 2, Hoblik 3

Gunners : Chelsea = 2 : 18

góly: Ďuriš S. 1, Ujhelyi 1, Káňa 8, Hluch 5, Brandis A. 3, Brandis M. 1

Merenges : Amylum = 15 : 3

góly: Greguška 6, Klačo R. 1, Sabo E. 6, Ondrejiček 1, Richnák 1, Sloboda R. 2, Diko 1

Inter : Liverpool = 4 : 11

góly: Sabo M. 1, Buchanec 1, Franko 1, Ondrejička 1, Očenáš R. 1, Vaško 3, Hindak 3, Brestovanský 1, Očenáš P. 2, Gál 1

Shaolin Neapol : CFT = 5 : 9

góly: Lukáč 2, Kočiš 1, Novák 1, Šimko 1, Sekereš 3, Rau 3, Klačo J. 1, Sekely 1, Hochman 1

4. kolo

CSKA : CFT = 4 : 11

góly: Hoblik 3, vlastny 1, Olšinský Pe. 3, Bartaloš 5, Hochman 1, Gábor 1

Liverpool : Shaolin Neapol = 21 : 3

góly: Gal 4, Vaško 7, Očenáš P. 2, Hindák 6, Očenáš R. 2, vlastný 1, Dobrovocký 1, Vašíček 1

Amylum : Inter = 2 : 12

góly: Daniš 1, Diko 1, Martinkovič 2, Buchanec 4, Franko 1, Železnik F. 1, Sabo M. 1, Jánoška 1, Železnik M. 1, Gažovič 1

Chelsea : Merenges = 4 : 12

góly: Brandis A 1, Brandis M. 2, Pisarík 1, Ondrejiček 1, Sabo E. 5, Greguška 3, Bališ 2, Klačo R. 1

OŠK : Gunners = 19 : 3

góly: Zošák 6, Chlebík 6, Kovačič 2, Jančovič 1, Tiko 3, Šimalaštík 1, Ujhelyi 2, Ďuriš S. 1

5. kolo

Gunners : CSKA = 4 : 10

góly: Ardon 3, Ujhelyi 1, Vančo 2, Greč 6, Svátek 1, Mitas 1

Shaolin Neapol : Amylum = 5 : 5

góly: Macho 1, Adamiček 2, Šimko 2, Šilhavý 2, Diko 1, Malec 1, Zavadan 1

Inter : Chelsea = 11 : 4

góly: Buchanec 1, Železnik M. 2, Gažovič 2, Franko 1, vlastný 1, Jánoška 2, Matejkovič 1, Sabo M. 1, Pisarík 1, Brandis M. 1, Brandis A. 1, Bán 1

Merenges : OŠK = 11 : 10

góly: Ondrejiček 2, Sabo E. 6, vlastný 1, Bališ 1, Kolarovič 1, Zošák 7, Chlebík 2, Jančovič 1

CFT : Liverpool = 3 : 6

góly: Hochman 1, Molnár 1, Gábor 1, Pukanec 1, Očenáš R. 2, Gal 1, Macúš 1, Vaško 1

6. kolo

CSKA : Liverpool = 1 : 9

góly: Mako 1, Vaško 4, Očenáš P. 3, Majerník 1, Očenáš R. 2

Amylum : CFT = 4 : 7

góly: Diko 2, Zavadan 1, Malec 1, Gábor 3, Sékely 3, Olšinský Pe. 1

Chelsea : Shaolin Neapol = 16 : 2

góly: Brandis A. 5, Brandis M. 4, vlastný 1, Paľov 6, Kovačič 1, Glinda 1

OŠK : Inter = 5 : 10

góly: Zošák 4, Chlebik 1, Jánoška 3, vlastný 1, Buchanec 3, Železnik M. 3

Gunners : Merenges = 4 : 15

góly: Ujhelyi 2, Sabo A. 1, Ďuriš 1, Greguška 8, Ondrejiček 2, Kolarovič 1, Bališ 2, Godaň 2

7. kolo

CFT : Chelsea = 5 : 4

góly: Olšinský Pe. 2, Hochman 1, Gábor 2, Káňa 4

Inter : Gunners = 19 : 4

góly: Buchanec 7, Franko 2, Martinkovič 2, Jobek 2, Gažovič 2, vlastný 1, Železník M. 1, Jánoška 1, Vadrna 1, Ďuriš S. 1, Ujhelyi 1, Oravec 1

Shaolin Neapol : OŠK = 0 : 3

góly: kontumácia

Merenges : CSKA = 12 : 1

góly: Sabo E. 6, Bališ 2, Ondrejiček 2, Greguška 2, Pavlovič 1

Liverpool : Amylum = 9 : 0

góly: Vaško 4, Očenáš R. 3, Macúš 1, Čmarada 1

8. kolo

CSKA : Amylum = 10 : 2

góly: Diko 1, Kováč S. 1, Greč 4, Mitas 4, Sekera 1, Ščepánek 1

Chelsea : Liverpool = 4 : 14

góly: Pisarík 1, Široký 3, Očenáš P. 2, Vaško 4, Macúš 2, Očenáš R. 2, Hindák 3, Gál 1

OŠK : CFT = 8 : 5

góly: Chlebík 3, Zošák 2, Kovačič 1, Jančovič 1, Psota 1, Klačo J. 2, Sekely 1, Olšinský Pe. 1, Hochman 1

Merenges : Inter = 6 : 7

góly: Bališ 1, Richnák 2, Ondrejiček 1, Greguška 1, Sabo E. 1, Buchanec 3, Gažovič 2, Bednár 1, Harta 1

Gunners : Shaolin Neapol = 5 : 1

góly: Vadrna 1, Jobek M. 1, Ďuriš S. 1, Ujhelyi 1, Kramár 1, Macho 1

9. kolo

Inter : CSKA = 20 : 4

góly: Sabo M. 3, Martinkovič 1, Železník M. 2, Jánoška 3, Jobek 1, Buchanec 4, Gažovič 4, Bednár 2, Jakubík 1, vlastný 1, Vančo 1, Hoblík 1

Liverpool : OŠK = 4 : 5

góly: Hindák 1, Očenáš P. 1, Brestovanský 2, Chlebík 1, Psota 3, Krajčovič 1

CFT : Gunners = 9 : 2

góly: Klačo J. 2, Molnár 2, Olšinský Pe. 1, Haršányi 1, Merica M. 2, Hochman 1, Kramár 1, Ďuriš S. 1

Shaolin Neapol : Merenges = 9 : 42

góly: Horvath 4, vlastný 1, Sabo E. 20, Ondrejiček 1, Greguška 15, Kolarovič 2, Richnák 4

Amylum : Chelsea = 2 : 19

góly: Štefanovský 1, Zavadan 1, Široký 10, Brandis M. 2, Bán 2, Pisarík 2, Dúbravec 1, vlastný 1, Brandis A. 1

 10. kolo

Chelsea : CSKA = 26 : 7

góly: Široký 11, Bán 2, Pisarík 6, Brandis M. 1, Brandis A. 4, Šuran 1, Dúbravec 1, Greč 5, Mitas 2

OŠK : Amylum = 13 : 4

góly: Diko 3, Štefanovský 1, Jančovič 2, Zošák 5, Psota 1, Chlebik 3, Kovačič 1, Čičo 1

Gunners : Liverpool = 2 : 20

góly: Ujhelyi 1, Jobek 1, Očenáš P. 5, Macúš 4, Očenáš R. 3, Vaško 4, Hindák 3, Merica D. 1

Merenges : CFT = 12 : 2

góly: Sabo E. 4, Greguška 3, Richnák 1, Bališ 2, Ondrejiček 2, Sekereš 1, Olšinský D. 1

Inter : Shaolin Neapol = 15 : 2

góly: Železník M. 4, Sabo M. 1, Jánoška 1, Buchanec 6, Gažovič 2, Martinkovič 1, Glinda 1, Adamiček 1

11. kolo

CSKA : Shaolin Neapol = 5 : 3

góly: Mitas 1, Vančo 1, Jakubik 3, Macho 1, Adamiček 1, Dobrovocký 1

CFT : Inter = 3 : 10

góly: Merica M. 2, Gábor 1, Železník M. 3, Buchanec 4, Železník F. 2, Bednár 1

Chelsea : OŠK = 3 : 8

góly: Pisarik 1, Brandis A. 2, Zošák 1, Kovačič 2, Chlebik 3, Psota 2

Amylum : Gunners = 3 : 3

góly: Zavadan 2, Diko 1, Kramár 1, Ďuriš S. 2

Liverpool : Merenges = 0 : 4

góly: Richnák 2, Sabo E. 1, Bališ 1

12. kolo

Chelsea : Gunners = 7 : 1

góly: Brandis A. 3, Brandis M. 1, Pisarík 1, vlastný 1, Bán 1, Ujhelyi 1

Liverpool : Inter = 5 : 6

góly: Očenáš R. 1, Majerník 1, Pukanec 1, Gál 1, Hindák 1, Železník M. 2, Buchanec 2, Gažovič 1, Bednár 1

Amylum : Merenges = 7 : 16

góly: Kováč S. 2, Diko 2, Zavadan 2, Imre 1, Godán 5, Sabo E. 5, Greguška 3, Božik 1, Ondrejička 2

CFT : Shaolin Neapol = 9 : 3

góly: Gábor 2, Klačo J. 1, Olšinský Pe. 2, Hochman 3,

CSKA : OŠK = 3 : 0

góly: kontumácia

13. kolo

CSKA : CFT = 4 : 15

góly: Greč 3, Vančo 1, Gábor 6, Hochman 5, Olšinský Pa. 1, Sekely 2, Olšinský Pe. 1

Liverpool : Shaolin Neapol = 27 : 0

góly: Hindák 8, Očenáš P. 6, Očenáš R. 2, Brestovasnký 5, Merica D. 2, Vaško 4

Amylum : Inter = 0 : 18

góly: Franko 4, Janoška 6, Jobek 3, Gažovič 4, Ondrejička 1

Chelsea : Merenges = 6 : 11

góly: Brandis A. 3, Paľov 1, Štvrták 2, Greguška 6, Godán 1, Richnák 3, Bališ 1

OŠK : Gunners = 14 : 2

góly: Tiko 3, Psota 4, Krajčovič 2, Chlebík 5, Kurka 1, Ďuriš S.1

14. kolo

Gunners : CSKA = 5 : 2

góly: Ďuriš 2, Sabo 2, Kučera 1, Greč 2

Shaolin Neapol : Amylum = 6 : 6

góly: Macho 2, Adamiček 1, Kočiš 3, Zavadan 3, Kitta M. 1, Diko 2

Inter : Chelsea = 4 : 2

góly: Buchanec 2, Gažovič 1, Bednár 1, Brandis A. 1, Šuran 1

Merenges : OŠK = 9 : 4

góly: Greguška 4, Sabo E. 4, Bališ 1, Chlebík 3, Jančovič 1

CFT : Liverpool = 3 : 12

góly: Olšinský Pe. 1, Klačo J. 2, Hindák 5, Majerník 2, Očenáš P. 2, Vaško 1, Čmarada 1, Očenáš R. 1

15. kolo

CSKA : Liverpool = 4 : 25

góly: Majerník 5, Hindák 8, Očenáš P. 5, Vaško 5, Gál 1, Očenáš R. 1

Amylum : CFT = 5 : 4

góly: Sloboda D. 1, Hrdlička 1, Zavadan 1, Diko 1, Kováč S. 1, Olšinský Pa. 1, Sekereš 2, Haršányi 1

Chelsea : Shaolin Neapol = 8 : 5

góly: Brandis A. 3, Kaňa 4, Šuran 1, Kočiš 4, Glinda 1

OŠK : Inter = 3 : 6

góly: Psota 2, Sanny 1, Martinkovič 1, Bednár 2, Gažovič 3

Gunners : Merenges = 2 : 12

góly: Kučera 1, Ďuriš 1, Greguška 5, Sabo E. 4, Godán 1, Bališ 1, Ondrejiček 1

16. kolo

CFT : Chelsea = 6 : 11

góly: Gábor 2, Merica M. 3, Hochman 1, Široký 5, Káňa 5, Bán 1

Inter : Gunners = 11 : 3

góly: Buchanec 4, Jánoška 3, Franko 1, Martinkovič 2, Jobek 1, Kramár 1, Ardon 1, vlastný 1

Shaolin Neapol : OŠK = 6 : 6

góly: Novák 1, Kočiš 2, Skalár 3, Dobrovocký 3, Krajčovič 1, Psota 2

Merenges : CSKA = 13 : 4

góly: Godán 3, Richnák 3, Sabo E. 3, Greguška 2, Ondrejiček 1, Bališ 1, Vančo 1, Greč 2, Bohunický 1

Liverpool : Amylum = 12 : 1

góly: Diko 1, Očenáš P. 1, Vaško 4, Hindák 2, Macúš 3, Majerník 1, Gál 1

17. kolo

CSKA : Amylum = 5 : 7

góly: Greč 4, Fančo 1, Kitta V. 1, Sloboda D. 1, Zavadan 4, Kováč S. 1

Chelsea : Liverpool = 4 : 7

góly: Brandis A. 1, Kaniščák 3, Majerník 1, Hindák 4, Očenáš P. 1, Očenáš R. 1

CFT : OŠK = 6 : 5

góly: Chlebík 1, Tiko 1, Dobrovodský 1, Psota 1, Chnapko 1, Klačo J. 1, Hochman 3, Olšinský Pe. 1, Gábor 1

Inter : Merenges = 5 : 1

góly: Bališ 1, Gažovič 1, Bednár 1, Franko 1, Železník M. 1, Jánoška 1

Shaolin Neapol : Gunners = 6 : 2

góly: Dobrovodský 1, Novák 1, Kočiš 3, Adamiček 1, Ďuriš 1, Bodiš 1

18. kolo

CSKA : Inter = 7 : 8

góly: Greč 4, Mitas 1, Svátek 1, Fančo 1, Buchanec 4, Franko 1, Gažovič 1, Sabo M. 1, Jánoška 1

OŠK : Liverpool = 6 : 3

góly: Merica D. 1, Majerník 3, Delinčák 1, Brestovanský 1, Krajčovič 1, Mucha 1, Psota 1

Gunners : CFT = 10 : 7

góly: Ďuriš T. 4, Ujhelyi 2, Kučera 2, Ďuriš S. 2, Olšinský Pe. 1, Hochman 4, Klačo J. 2

Merenges : Shaolin Neapol = 26 : 1

góly: Greguška 5, Sabo E. 8, Božik 5, Godán 7, Ondrejiček 1, Mikinič 1

Amylum : Chelsea = 7 : 17

góly: Šilhavý 4, Sloboda D. 1, Diko 1, Zavadan 1, Pisarík 3, Brandis A. 6, Brandis M. 2, Bán 3, Káňa 2, Dúbravec 1